Stavangeradvokaten.no følger advokatforeningens retningslinjer


Våre salær pr time er for tiden:  (eksl. mva) Advokater 2 350,- Advokatfullmektig 1 850,- Servicepersonale 1 000,-    

Priser etter advokatforeningens regler

Stavangeradvokaten.no følger advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Dette vil si at du ved inngåelsen av hvert oppdrag vil få opplyst hvilke timespriser som vil bli lagt til grunn og hvordan salæret vil beregnes. Vi kan også avtale at det skal innbetales forskudd.

Suksesshonorar

Stavangeradvokaten.no vil ikke ta saker på «no cure no pay» basis. Dette vil si saker hvor salæret fastsettes som en del eller prosent av sakens resultat.

Derimot vil vi kunne inngå en avtale om «suksesshonorar», hvor salæret beregnes først når sakens utfall er avklart. Det kan avtales at timesatsen skal være lavere hvis saken tapes, og en høyere timesats hvis saken ender med det som er avtalt som «suksess».

Sammen med klientavtalen og oppdragsbekreftelsen vil du også få en kopi av de alminnelige oppdragsvilkårene, hvilket utgjør avtalen mellom Stavangeradvokaten.no og deg.

Fakturaene vil alltid være ryddige og oversiktlige.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.